Podmínky webu

Vyhrazujeme si právo na obsah webu

Podle zákona č. 121/2000 si vyhrazujeme právo zákazu publikování obsahu webu, designu, informací, grafiky a jiných materiálů obsažených na tomto webu. Povinností každého uživatele tohoto webu je řídit se níže vysvětlenými pravidly.

Cookies

Cookies jsou používány na tomto webu, pokud s jejich použitím nesouhlasíte, neprodleně web opusťte.

Provozovatel webu

Provozovatelem webu je CUKRÁRNA A KAVÁRNA PANENKA, s.r.o.. Veškeré požadavky týkající se webových stránek je třeba směřovat na e-mail: info@cukrarnapanenka.cz.

.